ANSØGNING OG DIGITAL UNDERSKRIFT PÅ LEJEKONTRAKT

Hent ansøgningsskema til ansøgning om bolig.


Arbejdernes Boligselskab vil i nærmeste fremtid arbejde med et elektronisk ansøgningsskema og betalingsmodul. Endvidere vil vi udarbejde et elektronisk opsigelsesskema.    

 

Det koster kr. 250 at blive skrevet op hos Arbejdernes Boligselskab og efterfølgende kr. 150 i administrationsgebyr som opkræves en gang om året.

 

Ansøger bliver registreret i systemet og på ventelisten når ansøgningsskema er udfyldt/indleveret og kr. 250 er indbetalt.  

Arbejdernes Boligselskab udlejer efter ventelisten.

 

Man kan ikke blive skrevet op til ældreboligerne i afdeling 16, 25 og 27 da ansøger skal visiteres via Kommunen.

 

Ansøger har mulighed for at vælge et lejemål med kort ventetid, bo i dette lejemål i 2 år og herefter søge et mere attraktivt lejemål. Ansøger udfylder og indleverer samt betaler kr. 250 og bliver registreret på den interne venteliste.

Det betyder at ansøger reelt kommer foran på ventelisten og dermed hurtigt kan få ønske lejemålet.    

 

 

Indbetaling kan ske til Boligselskabets bankkonto på regnr. 0040 konto nr. 4400 019 954.    

 

Arbejdernes Boligselskab sender lejekontrakten via PENNEO digital system til din mailadresse og du bedes underskrive lejekontrakten digitalt med din NEM ID og sende retur til Arbejdernes Boligselskab via PENNEO digitalt system.    

 

 

ansøgningsblanket_ab_2016.pdf

Hent ansøgningsskema til ansøgning om ungdomsbolig

Det er gratis at blive skrevet op til ungdomsbolig.


  

 

ab_ansoegningsskema_ungdomsboliger_afd_2..

Opsig din bolig her

Tryk på nedenstående link hvis du ønsker at opsige din bolig, så behandler vi din opsigelse hurtigst muligt efter modtagelsen.

 

Opsig bolig