OM AB

Administrationsbygningen

Marienbergvej 79

4760 Vordingborg

Arbejdernes Boligselskab i Vordingborg, er en almen boligorganisation, som i 1945 blev startet af Fællesorganisationen i Vordingborg.


Hele grundlaget for at bo i en almen bolig, hviler på ideen om, at ingen skal tjene på at leje boliger ud. I Arbejdernes Boligselskab lægger vi utrolig stor vægt på beboerdemokratiet, som kommer til udtryk ved, at hvert boligområde vælger en beboerbestyrelse, som varetager beboernes interesser.


Arbejdernes Boligselskab ejer og administrerer i dag 1046 boliger, heraf 113 ungdomsboliger, 79 ældreboliger samt 2 institutioner og et servicecenter.

Der afholdes hvert år ordinære beboermøder i de enkelte afdelinger, hvor afdelingsbestyrelsen bliver valgt, og hvor det kommende års budget fremlægges og godkendes.


Boligorganisationen ledes af en bestyrelse, hvor af de beboervalgte har flertal med 4 medlemmer. 3 medlemmer vælges af LO Vordingborg.


Til at forestå den daglige administration er der ansat 5 medarbejdere på kontoret, og til pasning af boliger og de grønne områder er der ansat 12 ejendomsfunktionærer.

 

Se vores biografreklame (10mb)