ANSØGNING OG DIGITAL UNDERSKRIFT PÅ LEJEKONTRAKT

Ansøgningsskema til ansøgning om bolig.

Det koster kr. 250 at blive skrevet op hos Arbejdernes Boligselskab og efterfølgende kr. 150 i administrationsgebyr som opkræves en gang om året.
Samme takster er gældende for Store Heddinge Andelsboligforening.

 

Ansøger bliver registreret i systemet og på ventelisten når ansøgningsskema er udfyldt/indleveret og kr. 250 er indbetalt.  

Arbejdernes Boligselskab udlejer efter ventelisten.


Der vil være særlige vilkår for ansøgere til Store Heddinge Andelsboligforening i resten af 2023 og evt. i 2024.

 

Ansøgning hos Arbejdernes Boligselskab

Brug dette link til ansøgningsskema hos Arbejdernes Boligselskab


Indbetaling kan ske til Arbejdernes Boligselskabs bankkonto med regnr. 2426 konto nr. 4400 019 954 eller via Mobile Pay nr. 86 825.


Man kan ikke blive skrevet op til ældreboligerne i afdeling 16, 25 og 27 da ansøger skal visiteres via Kommunen.

 

Ansøger har mulighed for at vælge et lejemål med kort ventetid, bo i dette lejemål i 2 år og herefter søge et mere attraktivt lejemål. Ansøger udfylder og indleverer ansøgningsblanket samt betaler kr. 250 og bliver dermed registreret på den interne venteliste.

Det betyder at ansøger reelt kommer foran på ventelisten og dermed hurtigt kan få ønske lejemålet.


Ansøgning hos Store Heddinge Andelsboligforening

Brug dette link til ansøgningsblanket  for at blivet skrevet op til Bolig hos Store Heddinge Andelsboligforening.


Indbetaling af gebyr for opskrivning hos Store Heddinge Andelsbolig Forening skal ske til foreningens bankkonto regnr.  4645 konto nr. 0013 643 555.Udsendelse af lejekontrakt

Arbejdernes Boligselskab sender lejekontrakten via PENNEO digital system til din mailadresse og du bedes underskrive lejekontrakten digitalt med dit MIT ID og sende retur til Arbejdernes Boligselskab via PENNEO digitalt system.

 

Ansøgning Ungdomsbolig

Man skal være under uddannelse for at få en ungdomsbolig.

Det er gratis at blive skrevet op til ungdomsbolig, du kan bruge dette link til opskrivning til ungdomsbolig.

 

Opsig din bolig her

Tryk på nedenstående link hvis du ønsker at opsige din bolig, så behandler vi din opsigelse hurtigst muligt efter modtagelsen.

 

Opsigelsesblanketten skal bruges til opsigelse af lejemål både hos Arbejdernes Boligselskab samt hos Store Heddinge Andelsboligforening.

 

Opsig bolig