BESTYRELSEN

Organisationsbestyrelsen:

Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer. 4 medlemmer vælges af beboerne og 3 medlemmer af LO Vordingborg. 

 

Repræsentantskabet:

Repræsentantskabet i Arbejdernes Boligselskab består af organisationsbestyrelsens medlemmer og et antal repræsentanter for hver afdeling.

 

Hver afdeling har 3 repræsentanter i repræsentantskabet, herudover har afdelinger mellem 51 og 100 lejemålsenheder yderligere 1 repræsentant.

Afdelinger der har mellem 101 og 200 lejemålsenheder har yderligere 1 repræsentant.

   

 
Leif Nielsen

Formand

Valgt af FH

Medlem af FU

Havrevænget 43, 4760 Vordingborg

Mobil telefonnr. 29 80 60 24

mail adresse leni@oncable.dk

 
Maria Engell

Næstformand

Valgt af beboerne.

Medlem af FU

Oxholmsvej 8, 1 th

Mobil telefonnr. 22 44 86 06

mail adresse maria.f.engel@gmail.com

 
Klaus Farnov

Valgt af FH

Medlem af FU

Adresse: Havrevænget 50

Tlf: 55 37 55 63

 
Marianne Andersen

Bestyrelsesmedlem og valgt af FH

Marianneandersen4760@gmail.com

 
Birte Nielsen

Bestyrelsesmedlem valgt af beboerne og er afdelingsformand i afd. 8

Havrevænget 30

4760 Vordingborg

 

 
Keld Holm

Bestyrelsesmedlem valgt af beboerne og er afdelingsformand i afd.1

Mosebakken 3, 1 th . 4760 Vordingborg

Mobil telefonnr.  53 29 29 49

mail: keld4760@outlook.dk

 
Hanne Sørensen

Bestyrelsesmedlem valgt af beboerne og er afdelingsformand i afd. 15

Fiskebækparken 5, Ørslev, 4760 Vordingborg

mobil nr. 31371416

halokas2000@hotmail.com